POLITYKA PRYWATNOŚCI fotografa noworodkowego 

Nawiązując współpracę z nami sercemwidziane.com w jakiejkolwiek formie: podpisując umowę, wysyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego tu formularza lub mailem, itp, przekazujesz nam swoje dane osobowe, których stajemy się administratorem i które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem.

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na naszych stronach.  Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Jako firma usług fotograficznych prowadząca swoją działalność na terenie Unii Europejskiej wprowadziliśmy szereg regulacji i zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z RODO. Wprowadziliśmy zasadę minimalizacji pobieranych danych przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi cyfrowymi metodami.

RODO SercemWidziane

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi portalu sercemwidziane.com. 

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe, jest firma Marzeny Broszkowskiej-Pytel, która jest właścicielem tej strony internetowej.

Skąd mamy Twoje dane?

Najczęściej sam je nam podałaś/eś w różnych sytuacjach: dzwoniąc lub wysyłając e-mail do nas, wypełniając formularz na niniejszej stronie, wysyłając do nas wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram etc); kontaktując się z nami za pomocą jednego z portali, z którym współpracujemy (takich jak fotoszukacz.pl etc); spisując z nami umowę na wykonanie sesji fotograficznej. Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzamy Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową; przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, w celach podanych poniżej: kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media; utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy; obsługę płatności; prowadzenie analiz statystycznych.

Rodzaje zbieranych danych:

 1. telefon, adres e-mail, imię – potrzebne przy wypełnianiu formularza kontaktowego; zwykle na zapytanie odpowiadamy telefonicznie lub wysyłamy ofertę pocztą elektroniczną
 2. telefon, adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania – konieczne do zawarcia ważnej umowy o świadczenie usług fotograficznych
 3. telefon do dodatkowej osoby kontaktowej – pomocny w razie niemożności nawiązania kontaktu z klientem w dniu ślubu
 4. adres e-mail, pseudonim – pomocne przy moderacji komentarzy umieszczanych na blogu strony sercemwidziane.com
 5. Pixel Facebooka – kod gromadzący i przetwarzający dane o użytkownikach Facebook odwiedzających stronę sercemwidziane.com, zarządzany przez Facebook, przez 365 dni
 6. Google Analytics – kod gromadzący i przetwarzający dane wg. algorytmów Google, zarządzany przez Google, przez 26 miesięcy

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będziemy przetwarzać Twoje dane w celu: publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach współpracujących (fotoszukacz.pl etc); organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Czy musimy pobierać Twoje dane osobowe?

Nie, wystarczy się z nami nie kontaktować. Jednak wtedy nie jesteśmy w stanie  odpowiedzieć na Twoje pytania, ani zrealizować dla Ciebie usługi fotograficznej.

W celu realizacji powyższych musimy przetwarzać w szczególności:

 • w celu odpowiedzi na pytania przetwarzamy dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon, czy konto social media;
 • w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzamy Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja;
 • w celu realizacji sesji ślubnej potrzebujemy ponadto adresy domowe miejsc, w których będziecie się przygotowywać.
  Wykonując fotografie przetwarzamy Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:
 • realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie:
 • realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka, czy gości uroczystości,
 • realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny,na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizuję umowę.

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych w naszej firmie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 • gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz ode mnie potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazuję oraz planowanego terminu przechowywania danych;
 • gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
 • gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przeze mnie zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Jako, że nie stosujemy zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u nas zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt na maila

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka naszej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazujemy tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, musimy powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem musimy dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom: Google LLC, dhosting.pl Sp. z o.o., Wix.com, Inc, Facebook Inc. 

Usługi introligatorskie, druku i przygotowania usług specjalistycznych takich jak: wydruk zdjęć, albumy, druk wielkoformatowy powierzamy wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji, ale od dnia 25 maja 2018

tylko i wyłącznie firmom, które podpisały z nami umowę powierzenia zgodną z RODO.Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania;
 • archiwizacyjnych: fotografie do 25 lat od ich powstania;
 • statystycznych: bezterminowo, dane te są zanonimizowane i nie podlegają rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowuję zgodnie z moim istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Rozporządzenie RODO stawia największy nacisk na kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem danych osobowych, dlatego też my zainwestowaliśmy najwięcej czasu, środków i wiedzy na bezpieczeństwo Twoich danych. Formularze na tej stronie i dane osobowe w nich umieszczone są zabezpieczone protokołem SSL. Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do kilku urządzeń w naszym studio oraz kilku urządzeń mobilnych. Dyski twarde na których przechowujemy fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym. Dostęp do naszych komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

A co z ciasteczkami (pliki cookies)?

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach.

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym

(tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Zawsze masz możliwość zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy sercemwidziane.com w celu optymalizacji działań. 

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Tak! Oczywiście. Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczę się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie ze  zdobywaną wiedzą i doświadczeniem będę modyfikować niniejszą politykę aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.

element ozdobny strony internetowej w postaci serduszek